VÅRE MILJØVALG

Sans Vennesla har tatt noen aktive valg for å velge mer miljøvennlig produkter og varer.  Vi vil være mer miljøbeviste å bidra til å skape en mer bærekraftig verden og tiltak for å minimere søppel.

Under her ser du noen aktive valg vi har tatt på denne veien. Vi vil tilstrebe og jobbe mot å få  flere varer og produkter som vi kan få inn i denne katogorien. Blir du med?